Welkom bij PeerSupportProjecten!

Dit is een herstelinitiatief van Carolien Jansen. Ze is uitvoerend projectleider en heeft in het verleden meerdere groepen succesvol geleidt. Ze is onderdeel geweest van opstartende en behoudende herstelinitiatieven. Tevens is ze zelf als peer support werker/ervaringsdeskundige zorgprofessional werkzaam geweest in diverse zorgorganisaties alsook een Vriendenhuis, opgezet door Vriend GGZ. Hieronder stelt ze zich voor:

Wie is Carolien Jansen? Caro(lien) stelt zich voor:

Hallo, ik ben Carolien Jansen, vaak word ik ook Caro genoemd.

Van huis uit ben ik een reguliere zorgprofessional met als opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MZ4), echter ik ben geen gemiddelde reguliere zorgprofessional.

5 jaar geleden ben ik zelf als cliënt met de herstelvisie in contact gekomen. Ondanks dat het in de beginjaren de begrippen (herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid) ongrijpbaar en vaag waren voor mij, heb ik in de afgelopen jaren geleerd om ze succesvol toe te passen op mijn eigen leven, met al zijn ontwrichtingen en worstelingen.

Toen ik na 8 jaar ontslagen werd van mijn functie als financieel administratieve medewerker, besloot ik om mij aan te sluiten bij een wijkhuis in Nieuwegein (een herstelinitiatief van Lister, als rechterhand van projectleider, coördinator en co-createur. Ik hervond mezelf  daarin en de rollen, waarvan ik wist dat ik dat in mij had, maar vergeten was door mijn vorige baan. Maar ook ontdekte ik dat ik mensen op diverse manieren kon ondersteunen, zonder af te doen aan waar iemand in zijn of haar eigen proces is en de focus te leggen op hoop en gelijkwaardigheid.

Ik ben een deler, een gever en toen ik bemerkte dat het mij weer mens maakte, dacht ik aan iedereen om mij heen, die de laatste jaren (zo niet hun hele leven) geen succesverhalen hebben meegemaakt. In combinatie met mijn ervaring in het wijkhuis, de studiereis naar New York (i.o. van Lister) en gesprekken met andere ervaringsdeskundige besloot ik dat ik graag in de zorg of in het sociaal domein wilde werken.

Ik zou in alle lagen van de zorg, alsook in het sociale domein kunnen werken, maar ik zou vooral de verbinding met cliënten/patiënten/bewoners/deelnemers niet willen missen. Ze zijn mijn peers.

In mijn ogen vertegenwoordig ik ze, op het momenten dat ze er niet bij mogen of kunnen zijn. Ik laat ze nadenken over de thema’s waar ik ook over heb moeten nadenken en ze bieden mij op hun manier ook hun perspectieven aan, soms met verrassende inzichten voor mijzelf.

Zij mogen mij ontmoeten, met al mijn kwetsbaarheden en ervaringen, zoals ik hen wil ontmoeten, nieuwsgierig naar hun verticale polyphony, maar vooral naar hun rijke ervaringen.

Je zal veel ik-vorm op deze website lezen, dit komt omdat ik het vanuit mijn perspectief heb geschreven. Dit zal naar gelang de stichting meer in ontwikkeling raakt, gaan veranderen.

Wil je meer weten, dan kun je mij via het contactformulier bereiken. Ik probeer zo snel mogelijk altijd te reageren. Dit zal altijd binnen een week zijn.

Veel leesplezier!

Caro's droom: Ik zou graag een ZelfHulpPlek willen creëren:
  • waar iedereen welkom is

  • waar men laagdrempelig peer support kan ontvangen

  • waar men deel kan nemen aan peer support groepen

  • waar men andere rollen kunnen aannemen en mee kunnen oefenen

  • waar men kan verblijven en met de hulp van een peer support werker weer de balans kunnen vinden in het leven (crisisplek – lange termijn)

  • waar ik mijn peerhonden kan inzetten (daar vertel ik in een later stadium meer over)